...آغازی دیگر

... در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود


( استاد عزیزم « نوید جان » سپاسگزارم از اینکه در تک تک لحظات سرودن همراهم بودین )
« تقدیم به تو که هر لحظه با منی »

« گاهی سکوت سایۀ فریادهای ماست »
دیگر برای بی‌کسی‌ام کس نمی‌شوی


از خاطرم برو که مقدّس نمی‌شویمرز میان ماندن و رفتن اشاره‌ای استیک لحظه مکث، پاسخ هر استخاره‌ای استتقدیر من که لنگر تردید پس کشیددریای اعتماد تو را بی‌خطر ندیدگفتم تو را و عشق تو را در قفس کنمیا شاخ و برگ خاطره ها را هرس کنماین مزرعه برای تو یک شوره‌زار بوداحساس من مترسک در انتظار بودوقتی که هست‌های تو از جنس سایه شدبود و نبود من همه جنس گلایه شدتنها جنازه‌ای ز پلنگت به جای ماندافسون ماه باز دلی را به خون نشاندحتّی خدا که روز ازل صاف و ساده بودقول مرا به کرکس و کفتار داده بودچون لاشه روی سطح تباهی شناورمباید که حمد و سوره بخوانم به باورم:« مردی در این زمانه که نامردپرور استافسانه‌ای زبان به زبان، نامکرّر است »دل‌خسته از زمینم و دردم نگفتنی استبغضم درون آینه طرحی شکستنی استدلگیرم از هبوط که میراث آدم استامّید بسته‌ام به محمّد که خاتم استموسی عصای معجزه‌اش را کجا گذاشت؟!

 

شاید درون مدفن انسان به جا گذاشت!مصلوب بر تقابل اجبار و اختیارنزدیک می‌شوم به رهایی از این دیار

.
.
.
.
.
.


گاهی سکوت سایۀ فریادهای ماستسر تا به پا سکوتم و ... این کل ماجراست


1392/01/15
نوشته شده در یکشنبه 8 اردیبهشت 1392ساعت | 20:38 توسط ندا نامدار | نظرات (1)