...آغازی دیگر

... در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود

« ناگفته‌ها »در این‌جا گفتنی کم نیست


زبان گفتنی‌ها را


دگر هرگز توانی نیستدر این وحشت‌سرای خفتۀ خاموش


زبان گفتنی‌ها را


چه بی‌رحمانه می‌بندند


با انسان‌نمایی‌های هستی‌سوزچه بی‌رحمانه می‌تازند بر جام وجود ما


چه بی‌شرمانه می‌بلعند تنها جرعۀ باقی ز نام ما


همانا خوب می‌دانند


کاین ساغر اگر چیزی‌ست


در خور نیست


سرتاسر پر از هیچ است


اندر قطره‌ای ناچیزتر از هیچدر این‌جا گفتنی کم نیست


ولیکن گفتنی‌ها را


دگر هرگز مجالی نیستزبان گفتنی‌ها گرچه فریادی‌ست


در لفّافۀ پرطعنۀ تاریخ


لیکن خفته اندر سایۀ سرکوب‌های سال‌ها تشویشدر این‌جا گفتنی کم نیست


مرا دیگر توان گفتنی‌ها نیست


مرا دیگر زبان گفتنی‌ها نیست...1385/3/31
نوشته شده در جمعه 13 اردیبهشت 1392ساعت | 17:21 توسط ندا نامدار | نظرات (0)