...آغازی دیگر

... در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود

« تقدیم به اشک‌های بی‌ریای مادر »« باز اشک او فروریخت »امروز اشک او هم


از آسمان فروریخت


دیدم به دیدۀ خئیش


کان پادشاه عالم


از کرده‌های آدم


بس اشک‌ها فروریختلبخند بر لب باد


ناگه ز ریشه خشکید


از بطن گریه‌هایش


طوفان خشم غریدخورشید از حرارت


تن‌پوش شرم پوشید


در پشت ابرها شد


بس اشک‌ها فروریختماه همیشه تابان


پراشک شد نگاهش


مادر بسان مهتاب


کم‌رنگ شد نگاهشاز اشک دیدۀ ماه


شب پرستاره خوابید


چشمان بستۀ او


هر دم ستاره باریدبر شاخ هر گیاهی


سمی ز شک تراوید


هر نطفه‌ای ز هستی


در بطن خاک خوابیدبودن به نیستی شد


دور عدم عیان شد


بار دگر تباهی


حکمی برای ما شدامروز در نهایت


تا مرز شب به سر شد


شب نیز از ره آمد


از روز تیره‌تر شدشب شد ولی چو امروز


باز اشک او فروریخت


درد نهان مادر


از کرده‌های آدم


بس بی‌قرار‌تر شد


از دیده‌اش فروریخت1390/03/24

نوشته شده در جمعه 13 اردیبهشت 1392ساعت | 22:34 توسط ندا نامدار | نظرات (0)