...آغازی دیگر

... در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود

« فرصت کم است »فرصت کم است هم‌پای من


ره‌توشه را بردار


باید رفتراهی به غیر از رهسپاری نیست


دل بسپار


باید رفتبر شانه‌هایت توشه‌ای ناچیزتر بگذار


راهی چه بس دشوار در پبش است


باید رفتدر ذهنمان خواهی نخواهی توشه بسیار است


جان‌مایۀ ناچیز را دیگر نباید کاست


باید رفتدر راهمان از مهر و مه آذوقه می‌گیریم


خود را سبک‌تر کن


که تقدیر است


باید رفت...1390/06/27

نوشته شده در جمعه 13 اردیبهشت 1392ساعت | 22:40 توسط ندا نامدار | نظرات (1)