...آغازی دیگر

... در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود« دیگر برای از تو سرودن بهانه نیست »
دیگر برای از تو سرودن بهانه نیست


اکسیر روح در رگ جسم زمانه نیستگفتی غزل به وسعت تنهایی من است


در من توان گفتن حتّی ترانه نیستناقوس بغض‌های من عمری‌ست بی‌صداست


پژواک هق‌هقم همه ورد شبانه نیستفانوس بی‌فروغ دلم رو به مردن است


در کوره‌راه حادثه راهی به خانه نیستاین شوکران برای من از شهد خوش‌تر است


وقتی وداع آخر ما عاشقانه نیست1391/11/26

نوشته شده در شنبه 14 اردیبهشت 1392ساعت | 00:00 توسط ندا نامدار | نظرات (0)