...آغازی دیگر

... در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود

« سکوت حنجره‌ها را کسی نمی‌فهمد »
فغان که بغض خدا را کسی نمی‌فهمد!


دلیل مرگ دعا را کسی نمی‌فهمد؟!مدار فرضی دنیا به نکبت آلوده است


و بوی نای فضا را کسی نمی‌فهمدزمین سیاه به تن کرده در غم انسان


پیام سوگ و عزا را کسی نمی‌فهمدجماعتی پی ابلیس نفس سرگردان


هبوط عزت ما را کسی نمی‌فهمدمیان آدمیانی چو طبل توخالی


سکوت حنجره‌ها را کسی نمی‌فهمد1392/02/13

نوشته شده در شنبه 14 اردیبهشت 1392ساعت | 01:53 توسط ندا نامدار | نظرات (2)