...آغازی دیگر

... در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود
« پادشاه سرزمین واژه‌ها »پادشاه سرزمین واژه‌هامی‌ستایمت که در تمام لحظه‌هاساده‌ای به رنگ خلوت شبانه با خدا
ای زلال قطره‌های آبلذت نهان گام‌های بیقرار تشنه‌ای پی سرابطعم دلنشین جرعه جرعه سر کشیدن شرابای سرشت پاک نابهم‌نشین آفتابدر حریم مه‌گرفتۀ شبانه‌های بی‌فروغ منطلوع کنو جاودانه‌تر بتاب...

1392/02/20
نوشته شده در دوشنبه 30 اردیبهشت 1392ساعت | 14:21 توسط ندا نامدار | نظرات (5)