...آغازی دیگر

... در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود

« شاید سکوت وارث فریاد ما شود »
گیرم که آه سرزده جلاد ما شود


این بغض کال علت غمباد ما شودوقتی که واژه‌ها به سر دار می‌روند


شاید سکوت وارث فریاد ما شودچون حکم دادگاه دو عالم علیه ماست


جرم نکرده عاقبت ایراد ما شودفصل درو که می‌رسد انگار روزگار


با هرچه داس قاتل بنیاد ما شوددر برزخی میانۀ اجبار و اختیار


حتی بهشت مدفن اجساد ما شوداین رسم خاک ماست که ایمان و ارتداد


پس‌ماندۀ عقاید اجداد ما شودفرقی نمی‌کند که دعا، آیه یا که ذکر


در زیر لب عبارت اوراد ما شودوقتی خدای کعبۀ دل را نجسته‌ایم


این قبله‌گاه خانۀ اضداد ما شودآن لحظه که حقیقت این نفس رو شود


شیطان فرشته‌ای‌ست که همزاد ما شودچون کشتی فناشده در گل نشسته‌ایم


نوحی مگر بهانۀ امداد ما شودحالا که واژه‌ها همه تکرار مطلق است


شاید سکوت وارث فریاد ما شود

1392/04/17

نوشته شده در سه‌شنبه 18 تیر 1392ساعت | 00:33 توسط ندا نامدار | نظرات (7)